Політика конфіденційності

0. Вступ.

Дякуємо вам за використання nervous.academy ("Вебсайт"). Під час нашої спільної роботи ми збираємо й обробляємо особисті дані про вас, щоб надати вам Послуги, які ви запитуєте, або отримати доступ до навчальних програм "Nervous Academy" (Програми), і керувати нашими відносинами з вами. У цій Політиці конфіденційності та політики щодо обробки персональних даних ("Політика") докладно описується, як ми збираємо і використовуємо ваші персональні дані і як ви можете використовувати свої права в цьому відношенні.

У цій Політиці конфіденційності посилання на "ми", "нас" або "наш" (або слова з аналогічним змістом) означають ФОП Лебедєв Ярослав Володимирович, ФОП за законодавством України, ІПН ‭3030314835‬ в особі директора Лебедєв Я. В, іменованим надалі "Виконавець", який обробляє ваші особисті дані та взаємодіє з вами.

Посилання на "ви", "ваш" означають нашого клієнта, людину, особисту інформацію якої ми збираємо, використовуємо та обробляємо. Він може стосуватися будь-кого, хто може зв'язатися з нами щодо Послуг або іншим чином взаємодіяти з нами.

Усі капіталізовані умови, згадані нижче, мають те саме значення, що і в Умовах використання, якщо не вказано інше.

Ця Політика конфіденційності застосовується до вас протягом усього використання цього Вебсайту, наших Послуг і Програм.

1. Загальні положення

Цю політику конфіденційності та обробки персональних даних складено відповідно до вимог закону України від "Про персональні дані" та відповідно до законодавства України про захист даних щодо обробки особистих даних і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

 1. Компанія ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина під час обробки її персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

 2. Політика Компанії щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку Компанія може отримати про відвідувачів вебсайту https://workshop.nervous.work https://nervous.work та https://nervous.academy

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

 2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

 3. Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевими адресами https://workshop.nervous.work https://nervous.work та https://nervous.academy; Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

 4. Знеособлення персональних даних — дії, унаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;

 5. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;

 6. Компанія — державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють оброблення персональних даних, а також визначають мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), які вчиняються з персональними даними;

 7. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувач вебсайту https://workshop.nervous.work https://nervous.work та https://nervous.academy;

 8. Користувач — будь-який відвідувач вебсайту https://workshop.nervous.work https://nervous.work та https://nervous.academy;

 9. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

 10. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;

 11. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

 12. Знищення персональних даних — будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

 1. Прізвище, ім'я, по батькові;

 2. Електронна адреса;

 3. Номери телефонів;

 4. Рік, місяць, дата і місце народження;

 5. Відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, реквізити документів про освіту;

 6. Відомості про сімейний стан і склад сім'ї;

 7. Відомості про доходи, професійну діяльність та досвід роботи.

 8. Контакти в месенджері (Telegram). далі — Месенджери;

 9. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів "cookie") за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

 10. Перераховані вище дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

 1. Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на вебсайті; інформування Користувача за допомогою надсилання повідомлень у месенджерах і СМС, підбір персоналізованих програм навчання.

 2. Також Компанія має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Компанії лист на адресу електронної пошти support@nervous.academy з поміткою "Відмова від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції".

 3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

 1. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайтах https://workshop.nervous.work https://nervous.work та https://nervous.academy, через підписки в Месенджерах, електронною поштою через поштові скриньки на домені @nervous.work, @nervous.academy або під час звернення за телефоном шляхом продовження розмови з оператором після додзвону і прослуховування привітального повідомлення. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

 2. Компанія обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (ввімкнено збереження файлів "cookie" і використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Компанія забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

 3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Компанії повідомлення на адресу електронної пошти Оператора support@nervous.academy з позначкою "Актуалізація персональних даних".

 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Компанії support@nervous.academy з позначкою "Відкликання згоди на обробку персональних даних".

7. Транскордонна передача персональних даних

 1. Компанія до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язана переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

 2. Транскордонне передання персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонне передання його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Компанії за допомогою електронної пошти support@nervous.academy.

 2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://nervous.academy/privacy-policy.